The flying seeds No.6 / Lentävät siemenet Nro.6 / 《飞翔的种子》 第六

Then it flew back to an empty place on the canvas and planted them in five different places: the East, the South, the West, the North and in the center. Sitten se lensi takaisin tyhjään kohtaan kanvakselle ja istutti ne viiteen eri paikkaan: itään, etelään, länteen, pohjoiseen ja keskelle. 飞回空白地分别种在了东、南、西、北、中五个地方。 Summary Singing Bird came to

VIEW PROJECT