The flow of eternal light / Ikuisen valon virta / 恒光流映

Mother clasped the child’s hand: the universe change from birth to maturity to death. The fight of birds which drew a trajectory of “infinity” symbol:the eternal, free and unlimited human spirit and civilization. Äiti tarttui lapsen käteen: universumin muutosta syntymästä aikuisuuteen ja kuolemaan. Lintujen taistelu, joka piirsi “äärettömän” merkin kaaret: ikuista, vapaata ja rajoittamatonta ihmisen

VIEW PROJECT