solo exhibition The Forest of Kalevala – Kalevalan metsä at Galleria Becker 2022

by HLS No Comments August 19, 2022
With my paintings, I would like to explore the contemporary expression of the classical literature. The Kalevala forest, magical and mythical, is complemented by the flow of poems in Chinese calligraphy. This method of expression gives a new look to the arts related to Kalevala and it is unique of its kind. I use the traditional Gongbi, or fine-line style of painting which requires a meticulous, highly detailed brush technique, in depicting human figures and other details. A specially treated raw paper is chosen to fit for the application of such fine technique. Besides the traditional method, new techniques like blank-leaving, watercolor wash and gilding are combined in my artworks.
My paintings serve the purposes of helping to understand human-nature relationship and promoting respect of different cultures. I also aim at providing people a different viewpoint of universal values and drawing their attention to the basics of human existence. I experiment with traditional Chinese artistic techniques, forms and values in a contemporary way of expression, which would enrich the art society with multicultural imprints.
Exhibition period: 13.8. – 31 August 2022
Place: Galleria Becker, Seminaarinkatu 28, 40100 Jyväskylä
tel. 040 824 3031
Open: Tue – Fri 12 – 17, Sat 12 – 15, Sun 12 – 16, Mon closed
Opening ceremony: Friday 12 August 2022 from 17:00 to 19:00

————————

Muutin Kiinasta Suomeen lähes 20 vuotta sitten. Suomesta on tullut toinen kotimaani. Kahden kulttuurin taustani inspiroi minua työskentelemään eri näkökulmien parissa kiinalaisen ja suomalaisen kulttuurin vuorovaikutuksessa ja integraatiossa. Maalaukseni tarkoituksena on auttaa ymmärtämään ihmisen ja luonnon välistä suhdetta ja edistämään erilaisten kulttuurien kunnioittamista. Pyrin myös tarjoamaan ihmisille erilaisen näkökulman yleismaailmallisiin arvoihin ja kiinnittämään heidän huomionsa ihmisen olemassaolon perusteisiin. Kokeilen perinteisiä kiinalaisia ​​taiteellisia tekniikoita, muotoja ja arvoja nykyaikaisella ilmaisutavalla, joka rikastuttaisi taideyhteiskuntaa monikulttuurisilla jäljillä.

Maalauksillani haluan tutkia klassisen kirjallisuuden nyky-ilmaisua. Maaginen ja myyttinen Kalevala-metsä täydentää runoja kiinan kalligrafialla. Tämä ilmaisutapa tuo Kalevalaan liittyvään taiteeseen uutta ilmettä ja on lajissaan ainutlaatuinen. Käytän perinteistä Gongbi- eli hienoviivaista maalaustyyliä, joka vaatii huolellista, erittäin yksityiskohtaista sivellintekniikkaa ihmishahmojen ja muiden yksityiskohtien kuvaamisessa. Erikoiskäsitelty raakapaperi valitaan sopimaan tällaisen hienotekniikan soveltamiseen. Perinteisen menetelmän lisäksi töissäni yhdistetään uusia tekniikoita, kuten blank-leaving, akvarellipesu ja kultaus.

Taiteilijana ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksen sekä runotekstin ja kuvan yhdistämisen lisäksi minua kiinnostaa myös Kalevalan yhteistyön tapa.

Paikka: Galleria Becker, Seminaarinkatu 28, 40100 Jyväskylä
puh. 040 824 3031
Avoinna: ti – pe 12 – 17, la 12 – 15, su 12 -16, ma suljettu
Avajaiset: pe 12.8.2022 klo 17 – 19
——————-
我以我的作品来探索古典文学的当代表达。 神奇而神秘的卡勒瓦拉森林与中国书法中的诗歌相得益彰。 这种表达方式使与《卡勒瓦拉》相关的艺术焕然一新,在同类中独树一帜。 我使用传统的工笔绘画风格来描绘人物和其他细节并结合了自己的技法。
我的画作旨在帮助理解人与自然的关系,促进对不同文化的尊重,为人们提供不同的普世价值观点,并引起他们对人类生存基础的关注。 我尝试在中国的传统艺术技法、形式和价值中使用当代表达方式,这将丰富艺术社会的多元文化印记。
展览时间:13.8。 – 2022 年 8 月 31 日
地点:Galleria Becker, Seminaarinkatu 28, 40100 Jyväskylä
电话 040 824 3031
开放时间:周二至周五 12 至 17 日,周六 12 至 15 日,周日 12 至 16 日,周一关闭
开幕式:2022年8月12日星期五17:00-19:00