Loading...

The flying seeds No.22 / Lentävät siemenet Nro.22 / 《飞翔的种子》 第二十二

The flying seeds No.22 / Lentävät siemenet Nro.22 / 《飞翔的种子》 第二十二

The black thick bark wrapped around its tree trunk which covered and encased its many concentric circles. Zhi tree preferred sitting in silence rather than senseless talking. Only under the sun and only in the right moment, text about how Zhi tree feels about life would appear slowly out from the bark. Its feeling sparkled against the trunk. The freezing cold wind was blowing increasingly stronger as the dust whirled around the tree. Zhi tree could not move and it was not necessary to move. Amongst the maddening snow storm the icicle sharp rays of sunshine became round crystal-like specks of lights when it touched its body.

The little bird shivered from the cold and asked the tree why they have not moved to a warmer place. The tree slowly revealed its answer on the trunk after a long silence: “The snow supplies me with enough water so that I can enjoy the sunlight and the nourishment from the earth. My energy stays inside since I don’t grow buds, leaves, flowers, and fruits. My eyes can concentrate on watching the inner concentric circles grow. My energy grows little by little, it will be released again when the spring wind blows it away.”

Musta paksu kaarna peitti sen lukuisilla vuosirenkailla varustetun rungon. Zhi-puu istui mieluummin hiljaa kuin puhui tarpeettomasti. Ainoastaan auringon alla ja oikealla hetkellä tekstiä Zhi-puun käsityksestä elämästä ilmaantui rauhallisesti kaarnan alta. Sen tunteet kuplivat runkoa vasten. Jäätävän kylmä tuuli puhalsi selvästi kovemmin lumen pyöriessä puun ympäri. Puu ei voinut liikkua eikä ollut
välttämätöntä liikkua. Raivostuvan lumimyrskyn jääpuikkojen terävät auringonsäteet muuttuivat pyöreiksi kristallinkaltaisiksi valotäpliksi koskettaessaan sen runkoa.

Pieni lintu tärisi kylmästä ja kysyi puulta miksi se ei ollut muuttanut lämpimämpään paikkaan. Pitkän hiljaisuuden jälkeen puu paljasti hitaasti vastauksensa: “Lumi antaa minulle tarpeeksi vettä, jotta voin nauttia
auringonvalosta ja maan ravinteista. Energiani pysyy sisälläni, koska en kasvata nuppuja, lehtiä, kukkia tai hedelmiä. Silmäni voivat keskittyä katsomaan vuosirenkaitani. Energiani kasvaa pikkuhiljaa. Se vapautuu jälleen kun kevättuuli puhaltaa.”

黑色厚重的树皮紧紧裹着呈现同心圆的树干。一切话语对它来说都是多余的,只有在阳光的照耀下,适当的时候,它对人生的感悟才会在树皮上闪烁出来。寒风刺骨的肆意,在它身上只是对积雪和微尘的拂扫,无需摇动躯干。灼目而僵直的阳光,到它身上也会变成水晶般圆圆的光斑。
鸟颤抖地问,为何不搬到温暖的地方。树默不作声,过了很久才慢慢地、微微地在身上透露出答案:“冬雪供给了我足够的水分,我可以静静地享受阳光和大地滋养。不长叶芽花果,我的精力不致于外散。我的眼睛也能专注地向内看到同心圆的生长。我的能量渐渐充实,春风再起时,它们又会释放出来。”


Summary

Singing Bird came to me in a dream. As lines moved to form a picture, it drew itself onto an empty piece of paper and brought itself to life. Singing Bird hoped to build a forest so that it could have a home for itself and other beings.

As Little Bird, Singing Bird’s child, flies to a holy place, it notices memory seeds flying in the air like the flowing light. Along the way, it picks up 5 seeds all different colors and plants them in five separate places; in the East, North, West, South and Center. The seeds grow to become big trees. Each one has an individual and equally strong personality: Ren tree is benevolent yet strong; Li tree is warm and cheerful yet impatient; Yi tree is rigorous yet selfish; Xin tree is tolerant yet stubborn; and  Zhi tree is calm yet uncommunicative.

The heart of the story starts when Little Bird wants to build a home and learn how to fly. The various personalities and interconnected nature of the story is seen through friendship and circumstance. From Ren tree´s general but forceful need to help to Zhi tree´s inspirational yet silent personality, Little Bird and the trees resolve conflict and struggle harmoniously. The trees grow to become a forest and become the bird´s paradise.

One day, man comes and takes all the seeds away. The forest slowly begins to disappear along with the forest’s friends.  Not wanting to give up, Little Bird flies back to the holy place to wait for the flying seeds and restore the beautiful nature as it once was. The story is a test of how we can grow harmony between man and nature. Our individuality complement each other, as well as, help difficult times and hard emotions transform into good moods and happier moments.

(English translator and editor : Arlene Tucker)

Go to see the video of the story and exhibition in YouTube


Maalaussarjan kertoma tarina laululinnusta

Kun viivat liikkuivat muodostaakseen kuvan, laululintu piirsi itsensä tyhjälle paperille ja heräsi eloon. Laululintu halusi istuttaa metsän, jotta sillä ja muilla olisi koti. Matkallaan se poimii viisi eriväristä siementä ja istutti jokaisen eri paikkaan: itään, pohjoiseen, länteen, etelään ja keskelle. Siemenet kasvavat isoiksi puiksi. Jokaisella niistä on yksilöllinen ja yhtä vahva persoonallisuus.

Tarinan ydin alkaa kun pieni lintu haluaa rakentaa kodin ja oppia lentämään. Eri persoonallisuudet yhdistävä luonto näkyvät ystävyyden ja olosuhteiden kautta. Ren-puun yleisestä ja määrätietoisesta tarpeesta auttaa Zhi-puun inspiroivaa, mutta hiljaista persoonallisuutta, saa alkunsa tapahtumien ketju. Pieni lintu ja puut ratkaisevat yhdessä konfliktit ja ponnistelevat harmonisesti eteenpäin. Puut kasvavat muodostaen metsän ja tulevat lintujen paratiisiksi.

Tarina on kuvaus ja testi kuinka me voimme kasvaa ihmisten ja luonnon harmoniassa. Yksilölliset piirteemme täydentävät toisiaan ja auttavat vaikeita aikoja ja kovia tunteita muuttumaan paremmiksi ja onnellisimmiksi.

(Kääntäjä suomeksi : Veli Sertti)

Tarinan ja näyttelyyn vedio YouTubessa.


摘要

小鸟从我梦中诞生。由心出,化为画。面对空白的画纸,想种一片森林,建个家。她飞到一处圣地,只见回忆的种子如流光溢影,于是衔起五颗不同颜色的种子,播散在五个地方。种子慢慢长大,长成五棵树,孕育出五种性格:芢树仁爱但好胜,礼树热情但急躁,熠树严谨但自私,信树包容但固执,智树冷静但沉默。故事缘起于鸟的筑巢和学飞,鸟与五棵树之间由嗔怨到互助。众树成林,那是美好的小鸟的天堂。无奈最后人来了,把种子全部拿走,树林消失了。小鸟重归圣地继续等待飞翔的种子。
这个故事传达出中国文化“天人合一”的精神,也启发了人与人之间可以做到性格互补,情绪也可悲喜转换。

(中文审校: 张鹏)

去优酷看故事和展览的视频

Stamps:

 • in Chinese: “智”(Zhi),”自由”(Freedom),”鸟啾啾”(Bird singing),”鸿”(Hong)
 • in English: “Love”

Technique:

 • Foil, pigment , rice paper.
 • Diameter: 35cm
 • 2017

Leimat:

 • kiinaksi:  “智”(Zhi),”自由”(Freedom),”鸟啾啾”(Bird singing),”鸿”(Hong)
 • englanniksi: “Love”

Tekniikka:

 • Folio, pigmentti , riisipaperi.
 • Diameteri: 35cm
 • 2017

印章:

 • 中文印章: “智”,”自由”,”鸟啾啾”,”鸿”
 • 英文印章: “Love”(爱)

材料:

 • 箔,矿物颜料,宣纸.
 • 直径: 35cm
 • 2017